miércoles, 11 de enero de 2012

Fixació visual


Fixació visual en la lectura. L'alumne ha de llegir efectuant només tres fixacions per línia (una per a cada paraula).


Font: Ateneu. Materials i recursos per a la formació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario