martes, 17 de abril de 2012

Laura Bosch


Prova d'avaluació del desenvolupament fonètic català elaborat per la Laura Bosch. S'adjunten també dues graelles amb la classificació dels sons consonàntics així com un quadre de l'evolució fonètica en català.

No hay comentarios:

Publicar un comentario