miércoles, 1 de mayo de 2013

Quequeig. OrientacionsTartamudesa, orientacions pels pares

És molt comú que els nens tartamudegin (disfemia en termes logopèdics
una mica, de vegades ens dóna la sensació que s'encallen quan ens 
volen dir alguna cosa. Generalment, a excepció dels casos més greus, 
el que succeeix és que ens volen dir moltes coses en poc temps. 
Davant d'aquesta situació els pares solen prendre diferents mesures
per intentar ajudar a solucionar aquest problema del seu fill, tanmateix, 
aquestes solucions sovint resulten contraproduents, ja que el que ens 
suggereix el sentit comú són eines que freqüentment poden agreujar 
el problema. A continuació us presentem unes orientacions pràctiques 
que poden resultar del vostre interès:

Mantenir un ritme de parla adequat, especialment quant a la velocitat,
 intentant no presentar un ritme de parla gaire ràpid. De vegades no 
ens adonem i parlem molt ràpid, la qual cosa provoca que el nen 
vulgui fer el mateix i probablement no estigui capacitat per fer-ho, 
amb el qual apareix el quequeig.

No acabar mai allò que està dient, donar-li temps perquè respongui 
tranquil·lament. Si el pressionem o acabem allò que està dient 
provoquem certa ansietat que provoca un malestar en el nen i pot 
provocar un increment del quequeig.

No anticipar les seves respostes. Si anticipem allò que vol dir provocarem 
que mostri menys interes per comunicar-se o bé que se senti frustrat 
per no poder comunicar allò que li agradaria.

Donar-li temps perquè elabori les seves respostes. La pressió del temps 
genera una major ansietat de la que pot provocar la parla en sí, amb 
el que el quequeig augmenta.

No realitzar-li més d'una demanda de forma consecutiva, donar-li temps 
entre resposta i pregunta. És bo deixar temps per relaxar la comunicació
i donar-li temps perquè elabori la seva resposta i després poder 
realitzar la següent demanda.

Respectar sempre de forma escrupolosa els torns de paraula. De manera 
que tingui temps de participar en les comunicacions i no hagi de 
precipitar-se per poder expressar-se.

Estar pendent del que vol dir i no tant de com ho diu, és molt freqüent 
que l'ansietat que produeix veure el fill barallar-se amb les paraules
provoqui que els pares estiguin més pendents de com es comunica del 
que vol dir.

Com podeu veure la majoria d'orientacions es refereixen bàsicament
a relaxar la comunicació i a proporcionar temps per elaborar la comunicació,
amb aquests consells potser no solucionem del tot el problema i sigui 
necessària la intervenció d'un logopeda, tanmateix, segur que 
ajudarem a que la comunicació del nostre fill resulti més eficaç i menys 
frustrant per a ell. Convé tenir en compte que en aquest tipus de dificultat de
la parla juga un paper molt important el component ansiós i una elevada 
sensació de frustració, de manera que en la mesura que ajudem a 
millorar en aquests aspectes el seu tartamudeig disminuirà amb tota seguretat.

Informació extreta del blog logopediadomicili.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario