martes, 17 de abril de 2012

Avaluació R

Plantilla de discriminació i de producció del fonema R, extret del llibre "Els sons entremaliats", d'edicions l'Àlber.

En les activitats de discriminació hem d'anar anotant si el nen reconeix el so /r/ quan el sent. En les de producció, el nen, per imitació, ha de repetir les paraules amb el fonema /r/.

No hay comentarios:

Publicar un comentario