martes, 28 de febrero de 2012

Signe 2

SIGNE 2

Signe és un editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-lo a llenguatge gràfic o de signes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario