miércoles, 11 de enero de 2012

Consciència Fonològica


He trobat aquests dos documents, elaborats per l'Enriqueta Garriga Ferriol.

El treball consta de dos documents: un amb la fonamentació teòrica i l’altre amb una aplicació pràctica. La part teòrica, amb 80 pàgines conté, per una banda, un resum on s’exposa el què s’entén per consciència fonològica i el seu paper fonamental en l’aprenentatge de la lectura; per l’altra, un altre resum descrivint com els alumnes sords accedeixen a la lectura i com es pot desenvolupar la consciència fonològica quan la via acústica està alterada; finalment, es fa una breu descripció de l’abordatge de la llengua escrita en diferents centres educatius.
La part pràctica consisteix en l’adaptació al català del programa "La consciència fonològica en els nens: un programa de classe" de M.J. Adams, B.R.Foorman, I. Lundberg i T.Beeler. Conté 170 pàgines amb vàries activitats seqüenciades per desenvolupar les diferents habilitats, una prova d’avaluació i diferents apèndixs amb recursos i materials per treballar-ho.
PART 1
PART 2No hay comentarios:

Publicar un comentario